Monday, 31 December 2018

MARKET AND/OR SHARE DIRECTION / MARK EN/OF AANDELE RIGTING
GROUP DISCUSSION:

HOW CAN I ANTICIPATE IN WHICH DIRECTION THE MARKET AND/OR MY SHARE/S MAY GO?

AFTER ANALYZING THE CHARTS, WHAT IS MY CONCLUSION?

WHAT HAS THE FEELING IN MY GUT, GOT TO DO WITH ANY OF THIS?

ATTEND OUR WEBINAR DISCUSSIONS, MONDAY/WEDNESDAY EVENING AND EVERY ALTERNATE SATURDAY MORNING.

CHOOSE YOUR TIME AND PLACE, REGISTER AND ATTEND – FREE OF CHARGE!
GROEP BESPREKING:

HOE KAN EK ANTISIPEER IN WATTER RIGTING DIE MARK EN/OF MY AANDEEL/E KAN GAAN?

WAT IS MY GEVOLGTREKKING NADAT EK DIE KAARTE GE-ANNALISEER HET?

WAT HET DIE GEVOEL IN MY MAAG, MET DIT ALLES TE DOEN?

WOON ONS WEBINAAR GESPREKKE BY, ELKE MAANDAG/WOENSDAG AAND EN ELKE TWEEDE SATERDAG OGGEND.

KIES U TYD EN PLEK, REGISTREER EN WOON DIT BY – GRATIS EN VERNIET!Hendrik de Jager.